Model Liesbosch and Langerak produced by 't Spectrum 1956-1971

Model Liesbosch Photo Jan Versnel

Model Liesbosch Photo Jan Versnel

 
Model Langerak Photo Jan Versnel

Model Langerak Photo Jan Versnel

 
Photo Jan Versnel

Photo Jan Versnel