Model Liesbosch and Langerak produced by 't Spectrum 1956-1971

 Model Liesbosch Photo Jan Versnel

Model Liesbosch Photo Jan Versnel

 
 Model Langerak Photo Jan Versnel

Model Langerak Photo Jan Versnel

 
 Photo Jan Versnel

Photo Jan Versnel